Saturday, 19 June 2010

"Snake" series | Jean-François Carly

Jedna z serii fotografii Jean-François Carly'ego przedstawia kobiety i mężczyzn zdobionych przez wijące się gady. Oplatające ciąło węże, które posiadają bogatą symbolikę w zachodniej kulturze, nie są tu zagrażającym człowiekowi niebezpieczeństwem. Raczej są czymś w rodzaju nierozerwalnego z ciałem pięknego nowotworu.

No comments:

Post a Comment